Nasz zespół - psychologia

Rejestracja Internetowa

 

 

 

Mgr Dorota Korowiecka - psycholog

Udziela pomocy i prowadzi terapie w sytuacjach trudnych, konfliktowych i kryzysowych. Pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy. Uzyskała tytuł magistra na Uniwersytecie Łódzkim. Posiada kwalifikacje z oligofrenopedagogiki i z zakresu terapii Biofeedback (kurs I stopnia). Mgr Angelika Radomska-Łopatka - psycholog 

Magister psychologii o specjalności psychologia kliniczna, absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskie towarzystwo Psychologiczne. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Pracuje jako psycholog w Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Bydgoszczy, gdzie głównie prowadzi diagnostykę osób starszych z zaburzeniami funkcji poznawczych powstałych w wyniku schorzeń ośrodkowego układu nerwowego, a szczególnie udarów mózgu oraz zespołów otępiennych. Zajmuje się poradnictwem dla opiekunów i rodzin seniorów.

Prowadzi: konsultacje psychologiczne, psychoterapie indywidualną osób dorosłych w nurcie psychodynamicznym, interwencje kryzysową, diagnostykę zaburzeń pamięci, treningi funkji poznawczych. Udziela pomocy osobom doświadczającym trudności w takich obszarach jak: zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe (nerwice), problemy w relacjach z ludźmi, nawiązywaniem i utrzymywaniem bliskich relacji, zaburzenia osobowości, ciągłe niezadowolenie z siebie. 

 

Mgr Bartosz Wiszniewski - psycholog 

Magister psychologii o specjalności psycholog kliniczny, absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku. Pracuje jako psycholog w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im dr. Emila Warmińskiego, gdzie głównie zajmuje się diagnozą neuropsychologiczną osób po udarach i urazach mózgu oraz chorób neurodegeneracyjnych. Aktualnie w trakcie studiów podyplomowych „Diagnoza i terapia neuropsychologiczna” na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu „Przygotowanie Pedagogiczne” w Centrum Edukacyjno-Medycznym AXON w Warszawie. Uczęszcza do Szkoły Doktorskiej realizowanej w katedrze psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Ukończył również liczne kursy m.in. „Terapia Poznawczo – Behawioralna Dzieci i Młodzieży” – Centrum CBT w Warszawie, „Trening pewności siebie” – Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku, „ Być ojcem, być sobą. Jak prowadzić warsztaty dla ojców dzieci 0-6 lat” – Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę w Warszawie.

 

Prowadzi: konsultacje oraz poradnictwo psychologiczne, interwencje kryzysową, diagnozę oraz trening funkcji poznawczych w przypadku urazów głowy ,chorób naczyniowych oraz procesów neurodegeneracyjnych, diagnostykę oraz terapie w trudnościach afektywnych (epizody mani oraz depresji), zaburzeń lękowych, osób odczuwających poczucie straty po trudnych sytuacjach życiowych. Wszelkie konsultacje oraz terapie poddawane są regularnej superwizji.

 

 Mgr Danuta Taflińska - psycholog

Pani magister pracuje z osobami dorosłymi, z dziećmi i młodzieżą. Podczas studiów psychologicznych zdobyła wiedzę wynikającą z zainteresowań człowiekiem, popartą dyplomem psychologa. Ukończyła studia magisterskie w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Sopocie.  W trakcie studiów wybrała moduł specjalizacyjny: psychologia kliniczna człowieka dorosłego i wspomaganie rozwoju młodzieży. Ukończyła studia podyplomowe z psychologii klinicznej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W celu doskonalenia umiejętności zawodowych odbyła staż szkoleniowy w Oddziale Diagnostyczno-Terapeutycznym I Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Wiedzę psychologiczną zgłębia w drodze samokształcenia oraz w różnych formach kształcenia podyplomowego. Jest w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej, moduł szczegółowy neuropsychologia kliniczna; prowadzonej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Umiejętności zawodowe doskonali podczas odbywania staży specjalizacyjnych w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz w innych ośrodkach szkoleniowych. Ponadto doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w  Bydgoskim Ośrodku Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki BORPA w Bydgoszczy  na stanowisku  psycholog (praca z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami). Obecnie pracuje w  Szpitalu Wielospecjalistycznym w Inowrocławiu w Poradni Psychologicznej i Poradni Zdrowia Psychicznego.

Prowadzi terapię w nurcie terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR). Ukończyła szkolenie na poziomie podstawowym i zaawansowanym zgodne ze standardami i akredytowane przez  Polskie Stowarzyszenie  Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. W pracy w kontakcie z pacjentem stosuję się do zasad etycznych Kodeksu Zawodowego Psychologa i Psychoterapeuty.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Oddział w Bydgoszczy oraz Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

 

Pani magister pomaga:

·       * osobom cierpiącym z powodu zaburzeń lękowych, depresji, zaburzeń emocjonalnych,

·       * osobom cierpiącym na zaburzenia psychiczne ( schizofrenia, zaburzenia afektywne dwubiegunowe),

·       * zaburzeń psychosomatycznych, chorującym na przewlekłe choroby somatyczne,

·       * osobom zmagającym się z chorobom nowotworową,

·       * osobom z zaburzeniami funkcji poznawczych zaistniałych w przebiegu chorób ośrodkowego układu nerwowego ( zespoły otępienne, po udarach mózgu, po urazach mózgu)

·       * osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej,

·       * osobom, które doświadczyły sytuacji traumatycznej,

·       * wspieram w rozwoju dzieci  i młodzież, pomagam  w wydobyciu posiadanych zasobów i ich wzmocnieniu,

·       * poradnictwo psychologiczne dla rodziców.

·       * zajmuję się diagnozą i terapią neuropsychologiczną osób dorosłych,

·       * diagnozą intelektu,

·       * diagnozą osobowości.

 CERTYFIKATY

 

 

 

Dino

PRZYCHODNIA PRZYJAZNA  DZIECIOM

WIĘCEJ

KONTAKT

Remedium Clinic Sp. z o.o. Sp. k.    
Centrum Medyczne
ul. Gdańska 80 A
85-021 Bydgoszcz
52 321 04 45
885 11 11 85
795 881 185
Nasz email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

  
 
 
 
 

rodzina plus


Jesteśmy partnerem programu
Bydgoska rodzina 3 Plus


Dla Pacjentów ubezpieczonych w ALLIANZ, PZU, ENEL-MED, COMPENSA oraz TU ZDROWIE świadczymy usługi bezpłatnie lub ze zniżką!