Regulamin


Rejestracja Internetowa

 

Umówienie się na wizytę

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych pacjentów oraz aby udogodnić dostęp do lekarzy oraz specjalistów, terminy wizyt są umawiane na konkretną godzinę. W Remedium Clinic istnieje możliwość rejestracji telefonicznej oraz online na stronie internetowej.

Zespół Remedium Clinic pomoże Państwu wybrać dogodny termin dla Państwa. Dzień przed umówionym terminem otrzymają Państwo sms-a z prośbą o potwierdzenie wizyty na kolejny dzień. Lekarze oraz Specjaliści nie udzielają konsultacji telefonicznych.

 

Pierwsza wizyta

Na pierwszą wizytę prosimy o przybycie kilka minut wcześniej w celu założenia karty, uzupełnienia Ankiety Zdrowotnej oraz wypełnienia dokumentów związanych z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO.

 

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwanym dalej RODO- informujemy, iż: :

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Remedium Clinic Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Gdańska 80A; Kontakt z administratorem możliwy jest przez:

 pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 pod numerem telefonu 885 1111 85

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu udzielania świadczeń zdrowotnych oraz do podjęcia niezbędnych działań przed udzieleniem świadczeń na podstawie art. 6 ust 1 pkt a i pkt c przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który nakłada ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 06 listopada 2008r. Art 23 i 24 – podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest obowiązany prowadzić, przechowywać i udostępniać dokumentację medyczną … a także zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.

3) Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że udzielenie świadczeń zdrowotnych będzie niemożliwe.

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty niezbędne do prawidłowego udzielenia świadczeń zdrowotnych, tj. dostawca oprogramowania, wsparcie techniczne, Biuro rachunkowe, obsługa terminal płatniczego, w niektórych wypadkach towarzystwa ubezpieczeniowe oraz portal Znany Lekarz.

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania (Dz.U.01.88.966) przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu- § 51.1 i 51.2 . Zdjęcia rentgenowskie, przechowywane poza dokumentacją indywidualną wewnętrzną, są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie – po upływie tego terminu zostaje zniszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła - § 51.3. Skierowania na badania lub zlecenia lekarza są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zrealizowano świadczenie będące przedmiotem skierowania lub zlecenia – po upływie tego terminu zostaje zniszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła - § 51.4.

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymania ich kopii oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem udzielenia świadczeń zdrowotnych. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność udzielenia świadczeń zdrowotnych;

10) Pani/Pana zostaną poddane procesowi szyfrowania.

11) W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 

Kolejność przyjmowania pacjentów

W pierwszej kolejności przejmowani są pacjenci, którzy mają wyznaczony termin wizyty na konkretny dzień. Robimy wszystko, aby nie dochodziło do opóźnień w przyjmowaniu umówionych pacjentów, jednakże wyznaczony czas wizyty jest czasem ramowym, który może ulec zmianie ze względu na indywidualne podejście do pacjenta. W sytuacjach opóźnień szanując czas naszych pacjentów, staramy się informować o nich telefonicznie. Dlatego prosimy, aby pacjenci ze zrozumieniem podchodzili do kilkunastominutowych opóźnień.

 

Lista rezerwowych

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom proponujemy zapisywanie się na listę rezerwową. Osoby znajdujące się na liście rezerwowych są wpisywane w pierwszej kolejności, w przypadku zwolnienia się terminu przez innego pacjenta do konkretnego lekarza/ specjalisty.

 

Odwoływanie wizyt

Pacjent o rezygnacji z wizyty powinien poinformować Remedium Clinic Sp. z o.o. Sp. k. najpóźniej 12 godzin przed terminem wyznaczonej wizyty, w przeciwnym wypadku pacjent będzie musiał uiścić opłatę rezerwacyjną za nieodwołanie wizyty oraz za zarezerwowany czas specjalisty/ lekarza w kwocie 50,00 PLN.

Opłata za nieodwołaną na czas wizytę uiszczana zostaje przed kolejną wizytą i stanowi warunek przyjęcia pacjenta na wizytę.

W sytuacji, gdy pacjent nie pojawi się na wyznaczonej wizycie, bądź nie odwoła w terminie dwóch kolejnych wizyt, wówczas traci on wszystkie zarejestrowane terminy w Remedium Clinic Sp. z o.o. Sp. k. W takich przypadkach pacjent zobowiązany jest uiścić opłatę z góry za wizytę u danego lekarza/ specjalisty z 2 dniowym wyprzedzeniem przed uzgodnionym terminem wizyty. Opłatę należy wnieść osobiście w kasie rejestracji bądź przelać na konto bankowe. Rejestracja jest czynna w godzinach pracy Centrum Medycznego Remedium Clinic od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 do 20:00, w soboty od godziny 08:00 do godziny 16:00.

 

Przyjmowanie pacjentów małoletnich

Uprzejmie informujemy, że w Remedium Clinic zgodnie z art. 32 ust. 1 i 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, jeśli pacjent jest małoletni, to lekarz może przeprowadzić badanie lub udzielić innych świadczeń zdrowotnych dopiero po wyrażeniu zgody przez przedstawiciela ustawowego, czyli rodzica lub opiekuna (opiekun faktyczny, czyli osoba sprawującą, bez obowiązku ustawowego, stałą opiekę nad pacjentem, który ze względu na wiek, stan zdrowia albo stan psychiczny opieki takiej wymaga). Tym samym lekarz ma prawo odmówić zbadania dziecka, jeśli taka zgoda lub upoważnienie nie zostało mu przedłożone. 

Spóźnienia na wizytę

Spóźnienia powyżej 10 minut na wizytę są traktowane jako rezygnacja z wizyty. Po tym czasie przyjmowany jest kolejny zapisany pacjent.

 

Cennik

W rejestracji Remedium Clinic można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące cen wizyt konsultacyjnych u lekarzy, lekarzy dentystów oraz specjalistów. Informacji o przewidywanym koszcie zabiegu udzieli pacjentowi lekarz, specjalista prowadzący.

W przypadku planowanego leczenia protetycznego, ortodontycznego konieczne będzie wpłacenie przez pacjenta zaliczki w wysokości co najmniej 30% całkowitej wartości pracy.

Pacjent może dokonać płatności za planowaną wizytę za pomocą gotówki, karty płatniczej, blik.

Dino

PRZYCHODNIA PRZYJAZNA  DZIECIOM

WIĘCEJ

KONTAKT

Remedium Clinic Sp. z o.o. Sp. k.    
Centrum Medyczne
ul. Gdańska 80 A
85-021 Bydgoszcz
52 321 04 45
885 11 11 85
795 881 185
Nasz email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

  
 
 
 
 

rodzina plus


Jesteśmy partnerem programu
Bydgoska rodzina 3 Plus


Dla Pacjentów ubezpieczonych w ALLIANZ, PZU, ENEL-MED, COMPENSA oraz TU ZDROWIE świadczymy usługi bezpłatnie lub ze zniżką!