Cennik- Radioterapia onkologiczna

Rejestracja Internetowa

 

 

Rodzaj usługi

PLN

Wizyta konsultacyjna                              170,00 ,-
Pobranie wycinka / diagnostyka usuniętej zmiany HP 350,00 ,-
HPV z oznaczeniem genetycznym 173,00 ,-
Badanie HP podstawowe 60,00 ,-
Dopłata do badania HP za barwienie 220,00 ,-
Pobranie i wykonanie posiewu / wymazu 50,00 ,-