Nasz zespół - gastroenterologia


Rejestracja Internetowa

 

Lek.  Małgorzata Brymora - specjalista gastroenterolog

Główne kierunki zainteresowań w gastroenterologii:

  • choroby nieswoiste jelit - choroba Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego
  • czynnościowe zaburzenia jelitowe (m.in. zespół jelita drażliwego)
  • choroba refluksowa przełyku
  • wykonywanie badań endoskopowych przewodu pokarmowego (gastroskopia, kolonoskopia) oraz USG jamy brzusznej

Absolwentka wydziału lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku. W 2000 roku uzyskała tytuł lekarza medycyny, po czym w ciągu 2 lat odbywała staż podyplomowy w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 w Bydgoszczy. W latach 2002-2003 pracowała jako asystent na oddziele Chorób Wewnętrznych w Szpitalu Miejskim w Bydgoszczy. W 2008 roku uzyskała tytuł specjalisty chorób wewnętrznych, a w 2013 - tytuł specjalisty gastroenterologii. Obecnie pracuje jako asystent w Klinice Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 Jana Biziela w Bydgoszczy.

 

 

Dr n.med. Karolina Hankiewicz-Szwedowska - specjalista gastroenterolog

Główne kierunki zainteresowań w gastroenterologii:

  • mikrobiota jelitowa
  • diagnostyka endoskopowa chorób układu pokarmowego

Absolwentka wydziału lekarskiego Collegium Medicum im. Ludwika Rudygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2008 roku uzyskała tytuł zawodowy lekarza, po czym odbyła staż podyplomowy w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Bydgoszczy.

W 2013 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny (studia doktoranckie w dziedzinie mikrobiologii), w 2015 roku zdobyła tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrzynych, a w 2019 r. tytuł specjalisty z zakresu gastoenterologii.

Od 2014 roku członek Towarzystwa Internistów Polskich, od 2017 roku - Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Uczestniczy w licznych konferencjach, warsztatach, programach edukacyjnych oraz publikuje wiele swoich prac w czasopismach medycznych.

Od początku kariery zawodowej związana z Odziałem Kliniczynym Gastroenterologicznym 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Bydgoszczy.

W związku z zainteresowaniem mikrobiologią lekarską oraz wpływem zaburzeń mikrobioty jelitowej na schorzenia układu pokarmowego od kwietnia 2020 r. w trakcie specjalizacji z mikrobiologii lekarskiej.

 

 

 

certyfikat--2012.jpg certyfikat-2005.jpg certyfikat-2010-1.jpg

certyfikat-2010-2.jpg certyfikat-2010.jpg certyfikat-2011-1.jpg

certyfikat-2011.jpg certyfikat-2013.jpg certyfikat-2016.jpg

stypendium-2008-2011.jpg wyrnienie-2005.jpg zawiadczenie-2010.jpg

zawiadczenie-2011-1.jpg zawiadczenie-2011.jpg zawiadczenie-2014.jpg

zawiadczenie-2015.jpg zawiadczenie-2017.jpg