Bez strachu

Rejestracja Internetowa 

 

Dziecko należy do wrażliwych pacjentów, żywo reagujących na wszelkiego rodzaju bodźce - tak psychiczne jak i fizyczne. Wizyta u stomatologa wiąże się zawsze z uczuciem lęku, a przykre przeżycia z takich wizyt zapamiętywane jest na długo. Wynikiem tego może być lęk przed zabiegiem stomatologicznym w wieku dojrzałym. Umiejętne postępowanie lekarza wobec dziecka jest bardzo istotne. Lekarz powinien umieć zmniejszyć lęk u małego pacjenta, co usprawni interakcje lekarz - pacjent, a to w przyszłości wpłynie na efektywność leczenia. Ważny jest również życzliwy stosunek lekarza do dziecka i informowanie go o przebiegu leczenia. Nie bez znaczenia jest także rola rodziców i opiekunów. Nie powinni oni straszyć dziecka przed zabiegiem i nie przekazywać nieświadomie swojej negatywnej postawy wobec leczenia stomatologicznego. Chcąc zminimalizować lęk stomatologiczny należy już około 3 roku życia oswoić dziecko z instrumentaruim i otoczeniem w gabinecie stomatologicznym. Służy temu tak zwana wizyta adaptacyjna, będąca formą zabawy, nie połączona z żadnymi zabiegami leczniczymi, ale przyzwyczajająca dziecko do współpracy z lekarzem. Duże doświadczenie w pracy z dziećmi pozwoli na zminimalizowanie u nich obaw związanych z leczeniem stomatologicznym, zapewni zdrowe zęby mleczne i piękny uśmiech.